Lai Châu

1116 Views / 27/07/2021 / Linh Linh
Gắn liền với truyền thuyết về 99 ngọn núi, 99 hồ nước của đồng bào Lai Châu. Khi di chuyển trên cung đường từ Sa Pa tới thành phố Lai...